::: فایل آپدیت ( 10SX R/T ) :::

◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-28 HV2-10) ►

📌 دستور PID مد Autotune  تاریخ :
1399/11/27

◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-28 HV2-21) ►

📌 دستور PID مد Autotune  تاریخ :
1399/11/27

◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-27 HV2-10) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-27 HV2-21) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-26 HV2-10) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-26 HV2-21) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-25 HV2-10) ►


📌 دستورات اضافه شده : 
RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-25-HV2-21) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-23 HV2-10) ►


📌 دستورات اضافه شده :
RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-23 HV2-21) ►


📌 دستورات اضافه شده : 
RTD , TRD , TWR


بستن
مقایسه
×

سلام!

چه کمکی می تونم بکنم؟

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟